משלוח רגיל חינם להזמנות מעל $70. נא להזין כתובת באנגלית בלבד!

משפטי

כללים ותנאים לשימוש

אתר זה, הנמצא באתר ororgani.com ("אתר"), נמצא בבעלות ומופעל על ידי חברת OrOrgani LLC ("OO"). הגישה שלך לאתר כפופה לתנאים ולהגבלות שלהלן ולכל החוקים החלים. על ידי כניסה לאתר, גלישה ושימוש בו, אתה מקבל תנאים והגבלות אלה ("תנאים").

האינטרנט הוא מדיום מתפתח; אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת. על ידי המשך השימוש באתר לאחר שפרסמנו כל שינוי כזה, אתה מקבל תנאים אלה, כפי ששונו. אנו עשויים לשנות, להגביל את הגישה, להשעות או להפסיק את האתר, או כל חלק מהאתר, בכל עת. 

OO מכבדת את פרטיות המשתמשים שלנו. אנא הקדש מספר דקות לעיון במדיניות הפרטיות שלנו. 

אזהרה 

מידע על רכיבים המשמשים במוצרי קוסמטיקה המופיעים באתר אינו מיועד להיות, וגם אין לפרש אותם כייעוץ או המלצה הנוגעים לשימוש במוצר קוסמטי כלשהו. אם יש לך שאלות לגבי השימוש שלך במוצר קוסמטי, אנא עיין בתוויות המופיעות על המוצר ו / או התייעץ עם רופא. Ororgani.com מיועד למטרות הסברה בלבד ואינו מהווה תחליף לעמידה בהוראות חוק המזון, התרופות והקוסמטיקה הפדראלית (FD&C), חוק האריזות והתיוג ההוגן (FP&L), והתקנות המתפרסמות תחת הסמכות. של חוקים אלה.

על ידי השימוש באתר אתה מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר, לרבות כל מידע המסופק על ידי מומחים או אנשי מקצוע בתחום הרפואה, נועד אך ורק למטרות חינוך כלליות. פנה תמיד לייעוץ של רופא או גורם בריאות מוסמך אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע למצב רפואי כלשהו.

OO אינה ממליצה או תומכת בבדיקות, נהלים, חוות דעת או מידע אחר הספציפי שעשוי להיות מוזכר באתר. הסתמכות על כל מידע המסופק על ידי האתר, OO, או על ידי אחרים המופיעים באתר הינה אך ורק על אחריותך בלבד.

מטרת האתר והמגבלות

למרות שאנו משתדלים לעדכן אתר זה באופן קבוע ולשמור על המידע הנכון, חשוב לציין כי תוכן אתר זה מכיל מידע כללי וייתכן שלא ישקף את ההתפתחויות, החוקים והתקנות הנוכחיים. ניתן לעדכן את החומרים באתר זה ללא הודעה מוקדמת. OO מכחיש במפורש את כל האחריות לפעולות שננקטו או לא נקטו על בסיס תוכן כלשהו או כל התוכן באתר זה. לא מוטלת על עצמה כל אחריות לדיוק או לעיתוי של מידע כלשהו באתר. OO אינה אחראית לטעויות או מחדלים בתוכן אתר זה או לנזקים הנובעים משימוש באתר זה בשום פנים ואופן. אתר זה, וכל המידע הזמין באתר האינטרנט הזה או אליו ניגשים, ניתן "כמות שהוא". לבסוף, המידע שנמסר באתר אינו מיועד ולא נועד לקבוע או לתאר תקני ייצור הנוגעים למוצרי חברינו.  

בעלות על זכויות יוצרים 

האתר מכיל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, כולל הערות, מאמרים, מידע, קטלוגים, עלונים, נתונים, טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו וגרפיקה ("תוכן"). תוכן זה כפוף לזכויות יוצרים בבעלות OO ואנשים או גורמים אחרים ומוגן על ידי ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. כדי להגיש תלונה על הפרת זכויות יוצרים באתר, אנא בקר בכתובת. תוכן ותכונות באתר כפופים לשינוי או סיום ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעת העריכה של OO. כל הזכויות שלא ניתן במפורש כאן שמורות ל- OO.

שימוש בתוכן

אתה רשאי להשתמש באתר ובתוכן המוצע באתר רק למטרות פנימיות. OO מאשרת לך להציג או להוריד עותק בודד של החומר באתר אך ורק לשימושך האישי, הלא-מסחרי, כל עוד לא תסיר את זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הנוספות הכלולות בתוכן. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להציג, להשתתף בהעברה או במכירה, ליצור עבודות נגזרות, או בכל דרך שהיא לנצל את תוכן אתר זה או חלק ממנו. אינך רשאי להשתמש בכלי כריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים בתוכן, למסגר חלק כלשהו באתר או מתוכן, או לשכפל, להדפיס מחדש, להעתיק, לאחסן, להציג בפומבי, לשדר, לשדר, לשנות, לתרגם, להעביר, לפרסם, להעניק רישיון משנה, להקצות, להעביר, למכור, להלוות או להפיץ באופן אחר את התוכן ללא הסכמתנו בכתב מראש. אינך רשאי לעקוף שום מנגנון הכלול בתוכן למניעת שכפול או הפצה בלתי מורשים של התוכן.

כל שימוש בתוכן שאינו מותר במפורש על ידי תנאים אלה מהווה הפרה של תנאים אלה ועלול להפר זכויות יוצרים בארה"ב או זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו / או חוקים אחרים. אם אתה מפר תנאים אלה, ההרשאה שלך לשימוש בתוכן תסתיים אוטומטית ועליך להשמיד מייד את כל העותקים שציינת מכל חלק מהתוכן.

זכויות מסחר

השמות, הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגואים המוצגים באתר מורשים על ידי או שייכים בלעדית ל- OO ומוגנים מפני רבייה, חיקוי, דילול או שימושים מבלבלים או מטעים על פי חוקי סימני מסחר וזכויות יוצרים לאומיים ובינלאומיים. כל הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגואים האחרים (כולל שמות מוצרים של צד שלישי) הם רכוש בעליהם. השימוש או שימוש לרעה בסימנים מסחריים אלה אסורים במפורש ושום דבר המוצהר או המשתמע באתר זה מעניק לך רישיון או זכות כלשהי תחת כל פטנט או סימן מסחרי של OO או צד שלישי כלשהו.

הצהרת אחריות

OO אינה מתחייבת או התחייבות מכל סוג שהוא למוצרים או למידע המפורסם או הכלול באתר. על ידי שימוש באתר ובמוצרים והמידע המופיע כאן, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. האתר והתוכן והמוצרים באתר ניתנים "כפי שהוא". OO אינו מבצע שום הצהרה או התחייבות לכל סוג שהוא כלשהו עבורך או לאף גורם אחר הנוגע בכל דרך לאתר או לתוכן או לתקשורת באתר, או אתר אינטרנט כלשהו או תוכן אחר או שירות העשויים להיות נגישים ישירות ובאופן ישיר במאמר . למרחוק שהחוק מותר, הצהרות OO מצביעות על התחייבות שהאתר וכל התוכנה, תוכן ושירותים, מידע המופץ באמצעות האתר הם סחירים, מהסכום הנחוץ למדי, במידה מסוימת . שום מידע או ייעוץ שבעל פה או כתוב שנמסר על ידי OO או מצג לא ייצרו אחריות.

בעת השימוש באתר, מידע יועבר על מדיום שאינו בשליטת וסמכותם של OO, שותפיה, מפרסמים וספונסרים. בהתאם, OO אינה נושאת באחריות או קשורה לעיכוב, כישלון, הפרעה או השחתה של מידע או מידע אחר המועבר בקשר לשימוש באתר. איננו מתחייבים שהאתר יעמוד בדרישות שלך, או שזה ללא שגיאות, אמין, ללא הפרעה או זמינות בכל הזמנים. איננו מתחייבים כי המוצרים או השירותים שעשויים להיות מושגים משימוש באתר יהיו אפקטיביים, אמינים, או מדויקים או יענו על הדרישות שלך. איננו מתחייבים כי תוכל להגיע לאתר או להשתמש בו (באופן ישיר או באמצעות רשתות צד ג ') בכל הזמנים או המיקום של בחירתך.

יתר על כן, OO אינו מסכים ואינו מתחייב באחריות לגבי הדיוק או האמינות של כל חוות דעת, מידע, ייעוץ, מוצר או הצהרה באתר. בשום מקרה, אין אחריות לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכותך על מידע או מוצרים שהושגו באמצעות האתר. זוהי אחריותך להעריך את הדיוק, השלמות או התועלת של מידע כלשהו, חוות דעת, ייעוץ או תוכן אחר או מוצרים זמינים באמצעות האתר. אנא פנה אל ייעוץ המקצוענים, ככל שמאפשר, ביחס להערכה של מידע ספציפי כלשהו, חוות דעת, ייעוץ או תוכן אחר באתר.

הגבלת האחריות

בשום מקרה OO, שותפיה, נותני החסות, המפרסמים, הסוכנים או הרשיונות או צדדים שלישיים שהוזכרו באתר יהיו אחראים לכל נזק (כולל, ללא הגבלה, נזקים מקריים, תוצאתיים או עקיפים אחרים, נזק אישי / מוות שלא כדין, אובדן רווחים, או נזקים הנובעים מאובדן נתונים או הפרעה עסקית) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר, בתוכן או בכל תקשורת באתר, בין אם מבוסס על אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, והאם או לא OO מומלץ לקבל אפשרות לנזקים כאלה. OO אינה אחראית לכל נזק אישי, לרבות מוות, שנגרם כתוצאה משימוש או שימוש לרעה באתר, בתוכן, במוצרים באתר זה או באזור ציבורי.

אמצעי הבדיקה היחיד והבלעדי שלך לכל מחלוקת אחרת עם OO הוא כדי להפסיק את השימוש שלך באתר ובמוצרים באתר זה.

קישורים לשירותי צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט. אתרים מקושרים אלו פועלים בחסות ובכיוון של בעליהם בהתאמה. אם יש לך שאלה או תגובה לגבי אחד מהאתרים האלה, אנא צור איתם קשר ישירות באתר שלהם. OO אינה נוטלת אחריות על כל מידע שנמצא באתרי אינטרנט כאלה שאינם בשליטתו ואינה מקבלת אחריות כלשהי על כך. הכללת קישורים כאלה באתר אינה מהווה אישור של OO לטובת האתר, או המוצרים והשירותים המוצעים באתר כזה.

בוררויות ובחירת חוק

אתה מסכים במפורש כי תחום השיפוט הבלעדי לכל מחלוקת עם OO, או בכל דרך הנוגע לשימושך באתר יוכרע על ידי בוררות מחייבת. באופן ספציפי, כל המחלוקות מכל סוג ומכל סוג הנובעות מתנאים אלה או משימוש שלך באתר, לרבות כל תביעה שמעורבת ב- OO או בסניפיה, חברות בנות, עובדים, קבלנים, נושאי משרה, מנהלים, ספקי תקשורת וספקי תוכן, יוגשו ל בוררות מחייבת על פי כללים שנמצאים אז במדינת אילינוי, בפני בורר אחד שיוסכם הדדית על ידי שני הצדדים. הצדדים מסכימים לשתף באופן שווה בהוצאות הבוררות שנגרמו.

תנאים אלה מנוהלים על ידי חוקי מדינת אילינוי מבלי להתייחס לעקרונות ניגוד החוקים שלה. אם יימצא כי תנאי כלשהו מתנאים אלה אינו תקף על ידי בית משפט שיש לו סמכות שיפוט מוסמכת, תוקפו של הוראה כאמור לא ישפיע על תקפותן של יתר ההוראות בתנאים אלה, אשר יישארו במלוא תוקפן ותוקפן. שום ויתור על כל אחד מהתנאים וההגבלות הכלולים כאן לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי או תנאי כזה או כל תנאי או תנאי אחר.

שינויים בתנאים אלה

OO שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בהתאם לצורך. אנו נציין את התאריך העדכני ביותר לכל שינוי ונעודד אתכם לעיין בתנאים אלה מעת לעת. המשך השימוש באתר מציין שאתה מקבל שינויים כאלה. OO שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להוסיף פונקציונליות לאתר לתמיכה ביעדי OO.

החל מיום: 29 באוקטובר 2017.

עברית